Přestavby automobilů na LPG

Přestavba automobilu na zkapalněný ropný plyn (neboli LPG) sebou přináší určitá rizika – proto tuto aktivitu přenechejte certifikovaným odborníkům z naší databáze. Po kvalitně provedené přestavbě si můžete už užívat výhod plynoucích z provozu automobilu na LPG.


S LPG pohonem neplatíte silniční daň. Jezdit na LPG je dnes opravdový trend. Každému uživateli přinese přestavba na LPG maximální úsporu nákladů na provoz.

Webhosting pro tento server poskytuje hostingová společnost BEST-HOSTING Webhosting a virtuální server